Přeskočit navigaci.

Vložení nové stránky

Na přehledu stránek klikneme na odkaz Nová stránka.

nova-stranka

Hlavička webové stránky (záhlaví, co vidí jen uživatelé RS)

Nyní je nutné vyplnit takzvanou hlavičku webové stránky. To jest Titulek stránky (tento údaj se nám ukazuje v horní liště každého okna u symbolu webového prohlížeče) a Nadpis stránky, který se nám ukazuje na každé webové stránce jako hlavní nadpis. Typickým příkladem je fráze kontakt, o firmě a další. Tento nadpis je také vidět v redakčním systému na přehledu všech stránek. Zde slouží pro lepší orientaci mezi stránkami. Adresa webové stránky je shodná s nadpisem stránky v případě, že máme označené políčko automaticky. Pokud nechceme mít totožný nadpis stránky s adresou stránky, zatrhneme políčko ručně a doplníme adresu stránky.

Do políčka Pořadí vyplňujeme číslo, které určuje vyobrazení webové stránky na úvodu redakčního systému. Čím vyšší číslo stránce přiřadíme, tím níže se nám na přehledu stránek ukáže.

Po vyplnění hlavičky a vlastního textu webové stránky klikneme na políčko Uložit. Tím se naše stránky uloží a my se přemístíme na úvod redakčního systému.

Vracíme se zpět na stránku, kterou chceme znovu měnit

Zpětně se ke stránce vrátíme buď přes kliknutí na nadpis stránky, přes symbol zelené tužky a nebo přes odkaz Návrat na tuto stránku. Vidíme, že hlavička webové stránky není vidět. Pokud ji chceme znovu upravovat, klikneme na odkaz Zobrazit hlavičku. Kromě toho lze každou stránku duplikovat, což znamená, že se vytvoří její identická kopie s jinou webovou adresou. Tu pak vidíme opět v přehledu stránek na úvodu redakčního systému.

Pokud chceme vidět webovou stránku již přímo v internetovém prostředí, klikneme na odkaz Náhled. Nezapomínejte ale stránku uložit, kliknutí na Náhled není uložení!

Zpět z editace webové stránky se dostaneme pomocí odkazu Návrat na přehled stránek.

VIDEO