Přeskočit navigaci.

Fotokolekce

Slouží k:

  • Jednoduché tvorbě sad fotogalerií
  • Snažší manipulaci s fotogaleriemi

Najdeme ji v menu:


Přihlášení do systému > Dokumenty > Fotogalerie > Vytvořit novou fotokolekci

fotokolekce

Fotokolekce = sada fotogalerií

Fotokolekce v sobě zastřešuje všechny fotogalerie. Jejím úkolem je snazší manipulace s fotogaleriemi např. v rámci jedné webové stránky. Chceme-li vytvořit novou fotokolekci, klikneme na pole vytvořit novou fotokolekci. Zadáme název fotokolekce, případně zatrhneme pole Vypsat do stránky i nadpis fotokolekce, kdy se nám bude nadpis ukazovat přímo na webové stránce. K fotokolekci můžeme přidat doplňující údaje, které se opět budou ukazovat na webové stránce.

Zanesení fotogalerií do fotokolekce

Protože fotokolekce obsahuje fotogalerie, je nutné tyto fotogalerie fotokolekcím přidat. To děláme prostřednictvím odkazu Přidat fotogalerii do fotokolekce a vybereme si dané fotogalerie, které mají být součástí naší fotokolekce. Můžeme přidat i popisek a samozřejmě také postup řazení všech fotogalerií v dané fotokolekci. Nakonec klineme na pole Vytvořit fotokolekci. Každou takto utvořenou fotokolekci můžeme dodatečně editovat pomocí zelené tužky popř. smazat pomocí červeného křížku. Značka slouží stejně jako značka u fotogalerií k vkládání jednotlivých fotokolekcí do webové stránky. Každá fotokolekce má svůj nadpis a informaci o počtu galerií a fotek, které se v nich nachází.

Vložení fotokolekce do stránky

Po kliknutí na ikonu obrázků v dolní řadě dojde k zobrazení dialogového okna, kde kliknutím na značku vložíme patřičnou značku/fotokolekci do textu stránky. Po kliknutí na náhled nebo po uložení stránky se na webu bude zobrazovat daná fotokolekce.

fotogalerie-vlozeni-znacka

fotogalerie-vlozeni-okno

Zobrazení fotokolekce na webové stránce

Fotokolekci můžeme na webové stránce zobrazovat 2 způsoby:

  • jako obrázek
  • jako text

Video