Přeskočit navigaci.

E-shop - slevové programy

01 02

 

Elektronický obchod disponuje komplexní správou slevových programů. Slevovým programem je myšlena kombinace různých slev na různý sortiment pro různé zákazníky. Zatímco produkt s akční cenou je pro všechny zákazníky zlevněný stejně, pak slevové programy se mohou pro různé skupiny zákazníků lišit a mohou v nich být libovolně nakombinované slevy na vybrané kategorie sortimentu, nebo na vybrané dodavatele.

Možnosti slevových programů naleznete v sekci E-shop > Slevy > Správa slev pro zákazníky.

Slevový program se skládá z různých informací (název, detailní popisek,…) a slevových pravidel.

Založení nového slevového programu

Formulář obsahuje následující pole:

Název slevy – interní název pro vaše potřeby, zákazníci jej nikdy neuvidí.

Název slevy pro zákazníka – tento název se zobrazuje zákazníkovi.

Podrobný popis slevy – lze doplnit libovolné informace. Především popsat, o jakou slevu jde, především u komplikovaných slevových programů, kdy je například sortiment každého výrobce zlevněn jinak.

Priorita výpočtu – touto volbou ovlivníte, jakým způsobem bude elektronický obchod slevy na produktech uplatňovat. Jestli vyzkouší všechna slevová pravidla a zjistí, které z nich povede k nejnižší ceně produktu pro zákazníka (nejvyšší slevě) a to použije, nebo použije první vyhovující v pořadí a ostatní už nebude kontrolovat, i kdyby mohlo být některé z nich výhodnější. Slevová pravidla se totiž vyhodnocují v zadaném pořadí a lze tak ovlivnit, které bude mít přednost.

Přidělit po registraci – elektronický obchod může podporovat spokojenost zákazníků tím, že jim za registraci automaticky přidělí vybraný slevový program (aby měli motivaci se registrovat). Touto volbou se vybírá, který ze slevových programů bude automaticky vybírán, a není tak nutné jej každému zákazníkovi manuálně přiřazovat

Po uložení slevového programu je nutné mu doplnit slevová pravidla.

Práce se slevovými pravidly

Formulář obsahuje následující pole:

Název pravidla – slouží pouze pro vaše potřeby, k identifikaci slevy.

Pořadí ve výpočtu – pokud jste při zakládání nového slevového programu vybrali takovou Prioritu výpočtu, aby se vybíralo první platné slevové pravidlo, pak je třeba elektronickému obchodu určit, v jakém pořadí je zpracovávat. Stačí tedy zadávat třeba čísla 10, 20, 30 … a v tomto pořadí o nejnižšího čísla budou pravidla zpracovávána.

Příklad: Hypotetický obchod se sportovním oblečením a obuví chce dát 10 % slevu na sportovní obuv, ale na boty Adidas slevu pouze 5 %. Pokud je zadání takto omezeno, pak není možné ve slevovém programu nastavit, aby obchod vybíral vždy nejvýhodnější pravidlo pro zákazníka (protože by vždy z těchto dvou pravidel vybral 10 % slevu na sportovní obuv). Je tedy nutné zadat, aby pravidla zpracovával podle zadaného pořadí a použil pouze první vyhovující. A slevová pravidla pak uložíme tak, aby první v pořadí byla 5% sleva na boty Adidas, a druhé v pořadí 10 % sleva na veškerou sportovní obuv. Pokud si pak bude chtít zákazník koupit pár bot Adidas, obchod zkontroluje slevová pravidla a zjistí, že hned to první (sleva 5 % na boty Adidas) pro tento výrobek vyhovuje a na tento pár bot zákazníkovi přidělí slevu 5 %. Ten ale ještě nedokončil nákup a chce si koupit pár bot Nike. Obchod zase zkontroluje pravidla – první pravidlo nevyhovuje, protože nejde o boty Adidas, takže 5% slevu přeskočí a vyzkouší následující pravidlo – 10% na veškerou sportovní obuv. Protože boty Nike jsou také zařazeny ve sportovní obuvi, je pravidlo platné a obchod přidělí 10% slevu. Přesně tak, jak si to provozovatel obchodu naplánoval.

Výpočet – číselné označení vzorce pro přesný výpočet slevy. Pro maloobchodní zákazníky se používá pouze vzorec č. 6 a pro velkoobchodní zákazníky pouze vzorec č. 11.

Koeficient – procentní vyjádření slevy. Vzhledem k širším možnostem výpočtových vzorců (vizte předchozí) jsou i možnosti tohoto pole rozsáhlejší, ale při výpočtech 6 a 11 slouží pouze k zadání procentní slevy.

Omezení slevy na sortiment výrobce, kategorie či daného produktu

Následující pole ve formuláři slouží k nakombinování situace, která musí v elektronickém obchodě nastat, aby bylo pravidlo posouzeno jako platné. Jinými slovy – jaké vlastnosti musí produkt mít, aby na něj byla sleva tohoto pravidla aplikována. Ještě jinými slovy: pro jak široký sortiment bude dané pravidlo vyhovovat.

Lze zadat omezení na výrobce, kategorie i jednotlivé produkty. Pokud není žádná tato možnost vybrána (žádný výrobce, žádná kategorie), pak nemá pravidlo žádné omezení a je aplikovatelné na úplně všechny produkty v obchodě.

Pokud vybereme třeba tři výrobce, pak už bude pravidlo aplikováno pouze v případě, že bude vybraný produkt od jednoho z těchto tří dodavatelů.

Pokud vybereme třeba tři výrobce a jednu kategorii (Příklad: výrobce Adidas, Nike a Puma a kategorie pouze Fotbalové kopačky), pak rozsah produktů, pro které toto pravidlo platí (a může být uplatněna sleva) ještě více zúžíme. Protože produkt musí vyhovovat všem omezením, ne jen jednomu z nich.

Pokud tedy necháme omezení prázdná, bude pravidlo platit na všechny produkty. Pokud nastavíme nějaké omezení, bude pravidlo platit pouze na produkty, které vyhovují VŠEM těmto omezením.

Z toho vyplývá, že pokud pravidlo omezíme i „pouze na produkt“ (poslední volba), pak již nemusíme vybírat žádné výrobce nebo kategorie, protože z logiky věci bude pravidlo platné pouze pro ten jeden jediný vybraný produkt. I kdyby byla zadána další omezení na výrobce či kategorie, obchod na ně nebude brát ohled a pravidlo bude platné stále a pouze pro ten vybraný produkt (či více zadaných produktů). Ve speciálních případech může být tato možnost užitečná, ale není příliš používána.