Přeskočit navigaci.

Nahrávání souborů

Slouží k:

  • Nahrávání souborů na server

Najdeme ji v menu:

Přihlášení do systému > Soubory > Nahrát soubor

nahrani-soubory-prehledSoubory musí být ve složce

Pro nahrávání souborů:

  • musíme mít složku, do níž nahrávaný soubor umístíme;
  • vytvoříme složku, do níž nahrávaný soubor umístíme (tu vytváříme vždy do složky Soubory).

Složky lze do sebe navzájem vnořovat, to znamená, že v jedné již vytvořené složce vytvoříme další složku. Jakmile máme název složky a místo, kde má složka být (v souborech či jiné složce) klikneme na pole Vytvořit složku.

Nahrátí souborů do složky

Zvolíme si složku, do níž se soubory po nahrání umístní. Kliknutím na pole Vyberte soubory nahrajeme do redakčního systému soubory z vašeho počítače. Více souborů najednou lze vybrat pomocí držení levého ctrl a následného klikání na požadované soubory. Všechny soubory vyberete pomocí klávesové zkratky ctrl+a. Nahrávání se spustí automaticky. Po dobu nahrávání doporučujeme s počítačem nic nedělat, nahrávání by se totiž mohlo přerušit a způsobit problémy.

Jakmile je soubor nahrán v redakčním systému

Po nahrání se nám soubor ukáže ve složce, kterou jsme v úvodu zvolili jako místo pro nahrání souboru. Každý soubor obsahuje údaje o velikosti souboru. Každý soubor můžeme editovat pomocí zelené tužky nebo mazat pomocí červeného křížku.

Pokud chceme smazat více souborů najednou, klikneme na pole označit vše a pak na pole smazat označené.

Editace souborů

Pro editaci konkrétního souboru klikneme na zelenou tužku. Každý nahraný soubor lze přejmenovat a přemisťovat v rámci složek. Pro přejmenování napíšeme nový název souboru do prázdného pole a potvrdíme kliknutím na pole Přejmenovat. Při přesouvání souborů v rámci složek si v seznamu vybereme složku, kam chceme soubor přesunout, a potvrdíme stisknutím pole Přesunout.

nahrani-soubory-editace-souboru

Editace složek

Pro editaci složky klikneme na zelenou tužku. Každou složku lze přejmenovat a přemisťovat v rámci složek. Pro přejmenování napíšeme nový název složky do prázdného pole a potvrdíme kliknutím na pole Přejmenovat. Při duplikování souborů v rámci složek si v seznamu vybereme složku, kam chceme soubor zkopírovat, a potvrdíme stisknutím pole Přesunout.

nahrani-soubory-editace-slozky

TIP

V případě větší velikosti, maximálně do 2 MB, je nahrávání souborů do redakčního systému pomalejší. V případě souborů velikosti nad 2 MB můžete počítat s tím, že se nahrání souboru nezdaři. Je nutno nahrávat soubory přes protokol FTP.

VIDEO