Přeskočit navigaci.

Nahrávání obrázků

Slouží k:

  • Nahrávání obrázků na server pro galerie, články i novinky

Najdeme ji v menu:

Přihlášení do systému > Soubory > Nahrát soubor

Obrázky musí být ve složce

Pro nahrávání obrázků:

  • musíme mít složku, do níž nahrávaný obrázek umístíme;
  • vytvoříme složku, do níž nahrávaný obrázek umístíme (tu vytváříme vždy do složky Obrázky).

Složky lze do sebe navzájem vnořovat, to znamená, že v jedné již vytvořené složce vytvoříme další složku. Jakmile máme název složky a místo, kde má složka být (v obrázcích či jiné složce) klikneme na pole Vytvořit složku.

Nahrátí obrázků do složky

Kliknutím na pole Vyberte obrázky nahrajeme do RS obrázky z vašeho počítače. Více souborů najednou lze vybrat pomocí držení levého ctrl a následného klikání na požadované soubory. Všechny soubory vyberete pomocí klávesové zkratky ctrl+a. Zvolíme si složku, do níž se obrázky po nahrání umístní. Každý obrázek je automaticky zmenšen, avšak tuto přednastavenou velikost lze ručně měnit. Pokud nechceme, aby se obrázek automaticky zmenšil, klikneme na pole Nezmenšovat. Stejně tak po kliknutí na pole Bez náhledů vložíme obrázek bez vytvoření jeho „náhledu“ uživateli, který jej bude na internetu prohlížet. Nakonec spustíme nahrávání. Po dobu nahrávání doporučujeme s počítačem nic nedělat, nahrávání by se totiž mohlo přerušit a způsobit problémy.

Jakmile je obrázek nahrán v RS

Po nahrání se nám obrázek ukáže ve složce, kterou jsme v úvodu zvolili jako místo pro nahrání obrázku. U každé složky je vyobrazeno číslo, které udává počet nahraných obrázků a také, zdali je tato složka s obrázky součástí nějaké galerie.

Každý obrázek obsahuje údaje o rozměrech a velikosti tohoto obrázku. Každý obrázek můžeme měnit pomocí zelené tužky nebo mazat pomocí červeného křížku.

Pokud chceme smazat více obrázků najednou, klikneme na pole označit vše a pak na pole smazat označené.

Editace obrázků

Pro editaci konkrétního obrázku klikneme na zelenou tužku. Každý nahraný obrázek lze přejmenovat, přemisťovat v rámci složek a měnit jeho velikost. Pro přejmenování napíšeme nový název obrázku do prázdného pole a potvrdíme kliknutím na pole Přejmenovat. Při přesouvání obrázků v rámci složek si v seznamu vybereme složku, kam chceme obrázek přesunout, a potvrdíme stisknutím pole Přesunout.

Velikost obrázků lze ručně měnit zadáním nových rozměrů. Kvalita obrázku se zadává v rozmezí 100 až 1, kdy vyšší číslo označuje vyšší kvalitu obrázku. Optimální číslo je 75 až 85. Vysoká kvalita obrázků může způsobovat dlouhé načítání stránky.

Při změně rozměrů obrázku lze takto měněný obrázek uložit jako nový soubor tak, aniž by se to jakkoliv dotklo původního obrázku. Nakonec klikneme na pole Zmenšit.

Editace složek

Každou složku lze editovat pomocí zelené tužky nebo mazat pomocí červeného křížku. V rámci editace můžeme složku přejmenovat. Zadáme do prázdného pole nový název a potvrdíme kliknutím na tlačítko přejmenovat. Dále lze složku duplikovat, kdy vytvoříme její identickou kopii ve zvolené složce. Lze také obrázky ve složce zmenšovat a měnit jejich kvalitu. Pokud chceme zachovat i původní originál u něměných obrázků, zatrhneme pole zachovat původní obrázky a potvrdíme vše kliknutím na tlačítko zmenšit.

TIP

Při nahrávání obrázků se snažte aby vámi zvolené obrázky měly velikost do velikosti 0.5 MB. V případě větší velikosti, maximálně do 2 MB, je nahrávání obrázků do redakčního systému pomalejší. V případě obrázků velikosti nad 2 MB můžete počítat s tím, že se nahrání obrázků nezdaři. Je nutno nahrávat obrázky přes protokol FTP.

VIDEO