Přeskočit navigaci.

Horní řada ikonek

editor-horni-radek

Horní řada slouží především k formátování písma.

tl-tucne-kurziva-podtrzene První tři ikony – symbol tučného písma, symbol kurzívy či lomeného písma a symbol podtrženého písma – má svoje klávesové zkratky totožné se zkratkami textových editorů, čili Ctrl+b, Ctrl+i a Ctrl+u (!Podtržený text signalizuje pro uživatele odkaz, proto tento styl formátování z uživatelského hlediska doporučujeme nepoužívat).

tl-preskrtnuti-index Další ikona slouží k vyobrazení přeškrtnutého písma. Vedle ní se nachází ikony pro dolní index a horní index.

tl-seznamy Redakční systém umožňuje vytváření seznamů buď pomocí odrážek, nebo i číselného seznamu. Pokud chcete dělat vnořené seznamy, použijte pro řádek, který bude odsazený více vlevo od prvního řádku, symbol pro zvětšení odsazení.

tl-zarovnani Celý text lze v redakčním systému zarovnat nalevo, nastřed, napravo a do bloku.

tl-odsazeni Kromě toho lze jednotlivé řádky odsazovat vlevo, nebo vpravo.

tl-formatVzhled textu lze měnit pomocí nadpisů, které jsou redakčním systémem přednastaveny. Velikost nadpisů lze měnit i pomocí klávesových zkratek. Ctrl+2 pro nadpis úrovně 2, Ctrl+3 pro nadpis úrovně 3 až po Ctrl+6. Úroveň 2 znamená druhý nejvýše postavený nadpis, naopak úrovně 3,4,5 a 6 značí méně významný podnadpis. Úroveň 1 je v systému pro uživatele přednastavena. (v editaci stránky kdy se zadává nadpis stránky se používá nadpis 1 úrovně.)  Nejvíce se používají nadpisy 2  . úrovně.

tl-velikost Pomocí Velikosti písma měníme jeho velikost v pixelech. Doporučujeme používat jednotnou velikost písma, která je předvolena, aby si webová stránka zachovala estetický vzhled.

tl-barva Každému textu lze přiřadit různou barvu i barevné pozadí. Opět nezapomínejte na to, aby barevné schéma textu bylo estetické a ne přehlcené barvami.

tl-zpet Pokud se nám formátování textu nepovede, lze se pomocí ikon šipek vracet o krok zpět a o krok dopředu.

Další důležitou zkratkou je klávesová zkratka shift+enter. Tato kombinace umožňuje zalomení textu přímo pod sebe. Při klasickém „odentrování“ dochází ke vzniku mezer mezi řádky.

VIDEO