Přeskočit navigaci.

Editor - klávesové zkratky

Klávesové zkratky jsou kombinace určených kláves, které po stisknutí vyvolají nějakou akci. Pokud je umíte používat, urychlí vám práci.

Tučné písmo Ctrl+B

Kurzíva Ctrl+I

Podtržený text Ctrl+U

Nadpis druhé úrovně Ctrl+2

Nadpis třetí úrovně Ctrl+3

Zalomení textu Shift+Enter.
Tato kombinace umožňuje zalomení textu přímo pod sebe. Při klasickém „odentrování“ dochází ke vzniku mezer mezi řádky.

Zpět Ctrl+Z

Znovu Ctrl+Y

Označit všechen text v poli editoru Ctrl+A

Kopírovat text do schránky Ctrl+C

Vložit text ze schránky Ctrl+V