Přeskočit navigaci.

Správa uživatelů

Slouží k:

  • Přidání uživatelů
  • Mazání uživatelů
  • Editaci přístupových údajů uživatelů
  • Přidávání práv uživatelům
  • Rozesílání hromadných zpráv

Najdeme ji v menu:

Přihlášení do systému > Nastavení > Správa uživatelů

sprava-uzivatelu

Popis administrace

Pro správu uživatelů klikneme na úvodní stránce RS na pole Nastavení, následovně na položku Správa uživatelů. Uživatelem se myslí osoba, která má přístup do redakčního systému, a může tak měnit obsah webové stránky.

Pro přidání nového uživatele klikneme na Přidat nového uživatele. Zadáme jeho uživatelské jméno, heslo (RS rozlišuje malá a velká písmena včetně diakritiky). Zadáme i reálné jméno uživatele a jeho email. Následně zvolíme, k jakým aplikacím redakčního systému bude mít nově vzniklý uživatel přístup. Pokud má mít přístup ke všem aplikacím, klikneme na pole vybrat všechny. Pokud máme vše vyplněné, klikneme na pole Uložit.

Údaje jednotlivých uživatelů lze dodatečně měnit pomocí zelené šipky. Všem uživatelům lze rozeslat hromadný email, aniž bychom zadávali jejich jednotlivé emailové adresy.

VIDEO