Přeskočit navigaci.

Modul: Boční bloky

Na webu se vyskytují různé bloky s informacemi (například Kontakt,…), které nelze přímo editovat jako samostatné stránky – k tomu slouží tato aplikace. Do šablony je také nutné vložit kód <%Exec(_bloky.php)%>, aby se tato funkce aktivovala.

bocni-bloky